... život není nic jiného, než jen cesta ke smrti ...

Květen 2007