... život není nic jiného, než jen cesta ke smrti ...

Září 2007