... život není nic jiného, než jen cesta ke smrti ...

Březen 2008