... život není nic jiného, než jen cesta ke smrti ...

Srpen 2008