... život není nic jiného, než jen cesta ke smrti ...

Listopad 2008