... život není nic jiného, než jen cesta ke smrti ...

Prosinec 2008